Analizė ir pro-aktyvi veikla – mūsų darbo pagrindas. Visada įsigiliname į situaciją, kad savo klientų klausimus išspręstume kuo efektyviau. Mūsų konsultacinė veikla susideda iš trijų pagrindinių dalių – analizės, interesų atstovavimo ir komunikacijos.

Meta Government

Paslaugos:

Įgyvendinant savo idėjas, naudinga žinoti, kokios suinteresuotos institucijos, organizacijos ar kiti veikėjai turi įtakos ir kompetencijos įmonei aktualiais klausimais. Mes padedame savo klientams efektyviai identifikuoti suinteresuotas puses, nustatyti jų požiūrį į svarbiausius klausimus bei užmegzti ryšius. Suinteresuotų pusių pažinimas ir bendravimas su jomis gali reikšmingai prisidėti prie to, kad įmonės interesai būtų žinomi bei į juos būtų atsižvelgiama.

Prognozuojamas ir iš anksto žinomas valdžios elgesys yra svarbus kiekvienai įmonei. Tinkamam valdžios iniciatyvų stebėjimui yra būtinas atidumas ir sistemos išmanymas. Todėl naudodami laiko patikrintus stebėsenos metodus, mes galime pasirūpinti efektyviu aktualių iniciatyvų stebėjimu ir informuoti klientus apie valdžios planus jų verslui aktualiose srityse.

Struktūruotai pateikta informacija bei ekspertinės įžvalgos konkrečiu viešosios politikos klausimu mūsų klientams sudaro sąlygas išsamiai susipažinti su esama situacija bei priimti informuotus, įrodymais pagrįstus sprendimus.

Mes manome, kad skaidrus ir pridėtinę vertę kuriantis verslas yra valstybės augančios ekonomikos pagrindas. Todėl verslui turi būti sudaromos tinkamos sąlygos ir keliami proporcingi reikalavimai. Klientams, kurių veiklą smarkiai veikia valdžios sprendimai, siūlome lobistinės veiklos paslaugas. Esami vieni aktyviausių ir aukščiausius rezultatus pasiekiantys lobistai Lietuvoje, todėl geriausiai atstovausime Jūsų interesus. Atstovaudami klientus teisės aktų leidyboje argumentuotai pagrindžiame savo poziciją, suderiname privatų ir viešą interesą, užmezgame ryšius su sprendimų priėmėjais.

META žino, kad kartais institucijos ar susiję asmenys neprognozuotai imasi iniciatyvų, kurios verslo aplinkai ne visada būna palankios. Tikime, kad mūsų profesionalūs ir strategiškai tikslingi žingsniai gali padėti surasti klientams tinkamus būdus, kaip dar "suspėti į nuvažiuojanti traukinį".

Jau daug metų sėkmingai dirbame su įvairių verslo sektorių asociacijomis. Šios ilgametės patirties dėka galime drąsiai teigti, kad asociacija yra vienas geriausių būdų atstovauti bendrus interesus įmonėms, kurios užsiima panašia veikla. Mes siūlome asociacijos valdymo paslaugą, kuri apima tiek reikšmingų strateginių klausimų sprendimą, tiek kasdienių asociacijos reikalų tvarkymą. Interesų atstovavimas per asociaciją padės sumažinti klientų kaštus – jie padalinami tarp asociacijų narių.

Meta Government

META teikia komunikacijos paslaugas, padedančias mūsų klientams plėtoti efektyvią viešųjų ryšių strategiją bei siekti išsikeltų tikslų. Mes tikime, kad kokybiška ir efektyviai naudojama komunikacija yra sudėtinė sėkmingo verslo dalis.


Meta Communications

Pastarieji įvykiai:

Apie mus

Kartu su verslo konsultacijų bei lobistine veikla META teikia ir strateginės komunikacijos paslaugas, leidžiančias plėtoti ryšius su visuomene, žiniasklaida ar viešuoju sektoriumi. Taip pat dalyvaujame įgyvendinat socialinės atsakomybės projektus, prisidedančius prie teigiamo mūsų klientų įvaizdžio formavimo.

Tikslingai, aiškiai ir įtaigiai perduota žinutė padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų. Ilgametės META patirties bei plataus kontaktų tinklo dėka galime būti patikimais partneriais įgyvendinat savo klientų siekius.

Meta Communications