META yra pirmaujanti viešųjų reikalų agentūra Baltijos šalyse.
Mūsų tikslas – visada užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę ir būti patikimiausiais savo klientų interesų atstovais.


Meta Government

Meta Government

Naujausios žinios:

META teikia komunikacijos paslaugas, padedančias mūsų klientams plėtoti efektyvią viešųjų ryšių strategiją bei siekti išsikeltų tikslų. Mes tikime, kad kokybiška ir efektyviai naudojama komunikacija yra sudėtinė sėkmingo verslo dalis.


Meta Communications

Meta Communications

Pastarieji įvykiai:

Apie mus

Kartu su verslo konsultacijų bei lobistine veikla META teikia ir strateginės komunikacijos paslaugas, leidžiančias plėtoti ryšius su visuomene, žiniasklaida ar viešuoju sektoriumi. Taip pat dalyvaujame įgyvendinat socialinės atsakomybės projektus, prisidedančius prie teigiamo mūsų klientų įvaizdžio formavimo.

Tikslingai, aiškiai ir įtaigiai perduota žinutė padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų. Ilgametės META patirties bei plataus kontaktų tinklo dėka galime būti patikimais partneriais įgyvendinat savo klientų siekius.