Meta Government

Meta Government

Naujausios žinios:

Meta Communications

Meta Communications

Pastarieji įvykiai:

Apie mus

Kartu su verslo konsultacijų bei lobistine veikla META teikia ir strateginės komunikacijos paslaugas, leidžiančias plėtoti ryšius su visuomene, žiniasklaida ar viešuoju sektoriumi. Taip pat dalyvaujame įgyvendinat socialinės atsakomybės projektus, prisidedančius prie teigiamo mūsų klientų įvaizdžio formavimo.

Tikslingai, aiškiai ir įtaigiai perduota žinutė padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų. Ilgametės META patirties bei plataus kontaktų tinklo dėka galime būti patikimais partneriais įgyvendinat savo klientų siekius.